Efter en imponerande motståndskraft väntas 2023 börja med BNP-fall. Prognosen för i år har skrivits upp men fallet är klart större än EU-snittet. Viktiga drivkrafter är fallande realinkomster och tydligt minskat bostadsbyggande. Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.