SEB räknar med en lägre tillväxttakt vad gäller Telias justerade ebitda framöver, i ljuset av flera kvartal med stark utveckling inom kärnverksamheten och en tydlig återhämtning inom tv och media.