SEB har på onsdagsmorgonen internmäklat en storpost i Sedana Medical om drygt 2,5 miljoner aktier, motsvarande drygt 2,5 procent av aktierna.