Näringslivet kräver en större upprustning av Malmbanan och nu växer även det politiska trycket. En majoritet av partierna i riksdagen är redo att låna pengar till en utbyggnad av järnvägen och Sverigedemokraterna driver nu frågan i direkta förhandlingar med regeringen.