Lundin Petroleums vd Alex Schneiter är optimistisk om att bolaget kan överträffa sin långsiktiga produktionsprognos.