Priserna på permanenta småhus var oförändrade under perioden oktober till och med december jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.