Tjänstepriserna i Sverige steg 2,3 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år steg tjänstepriserna med 7,9 procent, vilket är den högsta årstakten sedan TPI började beräknas 2005.