Nobbledrug Healthcare Services Ltd (Nobbledrug) vann den offentliga upphandlingen av D-EECT utrustning (IQwave™) i Kenya. Detta innebär att ChemoTech får ytterligare en order från Nobbledrug på 25000 EURO.