Scandidos, som är listat på First North och verksamt inom stråldosering inom strålterapi, redovisar ett resultat efter skatt på -2,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet, november till januari (-3,2).