Scandic Hotels tappar som mest 6,8 procent efter att Morgan Stanley dragit ner rekommendationen till undervikt från jämvikt i samband med en sektoranalys.