Under förra veckan krävde investeraren Fir tree tillbaka utlånade pengar med hänvisning till att SBB har brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden. Nu har investeraren skickat ett öppet brev till SBB:s övriga långivare med anledning av bolagets återköp av hybridinstrument där man ser flera frågetecken.