SBB:s operativa chef Oscar Lekander lämnar ledningsgruppen för att arbeta med att slutföra transaktioner och särskilda projekt, medan chefen för projekt- och fastighetsutveckling Krister Karlsson efterträder honom.