80 procent av SBAB:s nya villakunder valde ett bolån med tre månaders bindningstid, en ökning med 9 procentenheter från juli. I juni var andelen som valde bolån med tre månaders bindningstid 57 procent.