Den statliga bolånebanken SBAB sänker räntan på lån med bindningstider på 1-5 år med 0,05-0,20 procentenheter.