SAS-vd:ns farhågor om kapacitetsökning vederläggs åtminstone inte av huvudkonkurrenten Norwegians totala passagerartrafik, RPK, steg 26 procent i november, i paritet med oktober månads plus 25 procent. Beläggningsgraden minskar också i allt högre takt.