Ökad tro bland bedömare om konsolidering i flygbranschen.