Hans Strandberg: Regeringen verkar nöjd med flygbolagets klimatlöften.