SAS skulder uppgår till 58 miljarder kronor, medan de likvida medlen ligger på knappt 8 miljarder kronor.