Producerar mat så det bara räcker en vecka, enligt Hushållningssällskapet.