Implosionen av amerikanska SVB och Signature Bank var ett förskalv. När Credit Suisse skakar ger det större utslag på den finansiella richterskalan. Efter 37 miljarder kronor i förluster över de senaste tio åren är sanningens minut inne för skandalbanken.