SEB sänker SSAB från tidigare köp till behåll. Även inkassobolaget Intrum får en rekommendationssänkning.