Ledande drivmedelskedjor sänker priserna något på både bensin och diesel efter en serie höjningar, som tryckt upp priserna till de högsta nivåerna i år.