Bank of America sänker riktkursen för verkstadsbjässen Atlas Copco till 165 kronor från 170 kronor med en upprepad köprekommendation. Den lägre riktkursen återspeglar en mindre nedjustering av den förväntade operativa rörelsevinsten på cirka 2,4 procent.