Den svenska a-kassan tillhör EU:s snålare – även efter den tillfälliga höjningen som skedde i samband med pandemin.