Det danska bioteknikbolaget Saniona meddelar att tesofensine uppfyller de primära och sekundära behandlingsmålen i registreringsgrundande fas 3-studie mot fetma. Aktien stiger med drygt 20 procent.