Samson Rock Capital har ökat sitt ägande till 15,1 procent av aktierna och rösterna i taktätningsbolaget Nordic Waterproofing.