Den finländska finanskoncernen Sampo flaggar för ett innehav om 5,2 procent av kapital och röster i kredithanteringsbolaget Intrum.