Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) aktier[1] för…