Marianne Björklund: Risken är att Hongkong förlorar sin roll som finanscentrum.