Försvarsjätten Saab har utsett Petter Bedoire till ny teknikchef, Chief Technology Officer.