Försvarskoncernen Saab ska leverera pansarskott och ammunition till USA:s försvarsdepartement till ett värde om 1 miljard kronor. Parterna utökar samtidigt ett befintligt ramavtal.