Europa förbereder sig på en kommande vinter med rekordhöga el- och gaspriser. Det slår mot hushållen och företag.