Advokat: Kräv tillträde i nära anslutning till att du skriver på kontrakt på nybygge.