Om du plötsligt blir oförmögen att sköta din ekonomi vill du sannolikt själv välja vem som ska få det ansvaret. Då krävs en framtidsfullmakt. Extra viktigt är det för den som äger sitt boende. Annars kan pengarna från bostadsförsäljningen hamna på ett helt annat ställe än du tänkt dig.