Någons avfall kan vara någon annans råvara. Det är hörnstenen i en pågående storsatsning på industriell och urban symbios som just nu växer fram på Gärstad längs E4:an norr om Linköping. Avfall, restströmmar och biprodukter omvandlas till värdefulla material och produkter. – Vi betraktar avfall som en resurs, säger Klas Gustafsson, tillförordnad vd på Tekniska verken i Linköping, som nu bjuder...