När butiksdöd och citydepp dominerat bilden av Östersunds handel har fastighetsentreprenören Erik Odén i stället visat vägen ut med idéer om hur man skapa nya A-lägen och attraktiva områden. Börsnoterade fastighetsbolaget Diös hakar på.