Regeringen vill införa ett köp- och säljsystem för hushållning av energi.