Ecogain vill få företag att bidra positivt till biologisk mångfald snarare än att med tvång kompensera förluster. I Sverige återstår mycket arbete, enligt bolaget.