Demokraterna i USA planerar att väcka liv i en kommitté i syfte att nå en mer progressiv klimatpolitik. Kommittén har tidigare banat väg för ett lagförslag om ett system med utsläppsrätter.