Osäkerheten inom byggsektorn är stor och kommunerna har det svårt att bygga nya bostäder.