Svenska banker behöver etablera lika starka interna kontrollmekanismer som de amerikanska och EU måste inrätta en gemensam institution för att bekämpa penningtvätt, skriver Anders Åslund, professor vid Georgetown och författare till den kommande boken ”Russia’s crony capitalism: The path from market economy to kleptocracy.”