SCB föreslår att prisbasbeloppet höjs med 300 kronor • Bidrag och skatt påverkas.