Carl Johan von Seth: Sveriges importerade utsläpp har ökat.