Fortsatt stora hälsoskillnader mellan olika grupper • FHM: ”Det går inte tillräckligt snabbt.”