Den svenska kronan är historiskt svag. Det gynnar de pendlare som bor här och jobbar i Danmark.