Kvinnor har alltid vabbat mer än män och så är det fortfarande. Nya siffror visar hur mycket man förlorar i lön och pension per vabdag. –