Under torsdagen kommer besked för de som ansökt till höstens universitets- och högskoleutbildningar.