Genom att ge systemstöd åt onoterade, kapitalsökande bolag och utbilda dess investerare att arbeta mer långsiktigt och resurssnålt, kan mer livskraftiga bolag skapas. – Vårt mål är att hjälpa fler investeringar i onoterade bolag att lyckas, säger Torbjörn Lindgren, vd på Invono, som erbjuder systemstödet INVONO One.