Open Source Intelligence – OSINT – är en metod för att samla in och analysera information från öppna källor för att generera underrättelser och insikter. – Med OSINT kan man ligga steget före cyberkriminella för att bygga ett bättre skydd, säger Mikael Simovits, vd på Simovits Consulting.