Många fastighetsägare vill sätta solceller på tak, på mark eller på båda två, men inte alla kan få fram pengarna som behövs. Nu lanserar solcellsföretaget EnergiEngagemang en lösning på dilemmat, och gör det möjligt att sätta solceller på fastigheten utan att lägga ut en enda krona.